Ενημέρωση

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π.Θ.

25/9/2019

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την επιστολή της Υπουργού Παιδείας

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, με αφορμή την επιστολή (6.9.2019) της Υπουργού Παιδείας προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την έναρξη διαλόγου εν όψει της θέσπι­σης νέου νομικού πλαισίου για τα ΑΕΙ, επισημαίνει ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτουν μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτες σκοπι­μότητας και ευρύ διάλογο για να επιτευχθούν συναινέσεις και να εξασφαλισθεί κοι­νωνική αποδοχή. Η μεταφορά του τομέα της Έρευνας από το ΥΠΕΠΘ στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έγινε εσπευσμένα το καλοκαίρι δεν λειτούργησε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει οξυμμένα προβλήματα εξαι­τίας, εκτός όλων των χρόνιων αιτίων, της πρόσφατης ενσωμάτωσης των ΤΕΙ στα πανε­πιστήμια, η οποία έχει δημιουργήσει πλήθος από διοικητικές και εκπαιδευτικές δυσλειτουργίες. Το οποιοδήποτε νέο θεσμικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι γενικό, απλό, να παρέχει ευελιξία στα ιδρύματα, να ενισχύει την αυτοδιοί­κηση μεταφέροντας αρμοδιότητες από το Υπ. Παιδείας και να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί βασικές προτεραιότητες τα ακόλουθα σημεία:

1. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν νομικά τα προβλήματα που προέκυψαν από  τις συνενώσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πολλές από τις οποίες πρέπει να επανεξετα­στούν βάσει διαδικασιών αξιολόγησης. Η ΑΔΙΠ χρειάζεται να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί έτσι ώστε να βοηθήσει στον σταδιακό σχεδιασμό ενός νέου χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η χρόνια υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ και η δραματική μείωση των μελών ΔΕΠ αντιμετωπίζονται μόνον με αύξηση και των δύο. Δεν αρκεί η αντικατάσταση μόνον όσων συνταξιοδοτήθηκαν από 1/9/2019, αλλά πρέπει να δοθούν και νέες θέσεις. Η κρατική χρηματοδότηση  οφείλει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη, εκπαιδευτική και ερευνητική, λειτουργία των ΑΕΙ. Η χρηματοδότηση κατόπιν αξιολόγησης μπορεί να αποτελεί πρόσθετη επιβράβευση αριστείας και όχι υποκατάσταση της παραπάνω βασικής χρηματοδότησης. Απολύ­τως απαραίτητο είναι επίσης ένα νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο να αποκαθιστά πλήρως τις αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών στα επίπεδα του 2012, με βάση το πλαίσιο θέσεων της ΠΟΣΔΕΠ και σύμφωνα με την απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ. Συνέχεια

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θα συνεχίσει την προσπάθειά της να εκπροσωπεί τις καθηγήτριες και τους καθηγητές του ΑΠΘ, με βάση τις διακηρυγμένες αρχές της και χωρίς εξωακαδημαϊκές δεσμεύσεις ή αποβλέψεις. Σε ένα ΑΠΘ που δεν δείχνει ακόμη αποφασισμένο (ούτε είναι αυτοδύναμο) να λύσει τα δικά του προβλήματα, σε μία τριτοβάθμια εκπαίδευση που κινείται μεταξύ αδράνειας ή αδιαφορίας και έντονων παρεμβάσεων. Το πανεπιστημιακό τοπίο αλλάζει και αναδιατάσσεται όσο ποτέ άλλοτε, συντονισμένα και σχεδόν ακαριαία, και όλες οι δικές μας φωνές είναι απαραίτητες.

Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου (10:00-17:00, ισόγειο κτηρίου Διοίκησης) διεξάγονται οι εκλογές για την εκλογή των εκπροσώπων μας στον ΕΣΔΕΠ και την ΠΟΣΔΕΠ. Ας είμαστε όλες και όλοι εκεί, επιχειρώντας μια νέα εκκίνηση.

Ενωτική Πρωτοβουλία _Φυλλάδιο Εκλογών 2019

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ

ΚΑΙ ΣΤΟ 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ

16-1-2019

Σε συνέχεια της Τακτικής Εκλογο-απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα σχετικά τις εκλογές του Συλλόγου:

  • Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ και των εκπροσώπων του Συλλόγου στο 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, από τις 10:00 έως τις 17:00 στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης (αίθουσα VIP).
  • Οι υποψηφιότητες και τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 4/2/2018 και ώρα 14.00 και στις δύο δ/νσεις: Χαράλαμπος Φείδας: hfeidas@geo.auth.gr και στη γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής Ελένη Παυλίδου: elpavlid@auth.gr.
  • Η οικονομική συνδρομή για την διετία 2019-20 που θα πρέπει να καταβληθεί για να είναι τα μέλη (παλαιά και νεο-εγγραφόμενα) του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ οικονομικά τακτοποιημένα και να μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία έχει οριστεί στα 10€.
  • Ο κάθε συνάδελφος δικαιούται να ψηφίσει σε έναν (1) μόνον σύλλογο που θα επιλέξει, και για το ΔΣ του Συλλόγου και για εκπροσώπους στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, στην περίπτωση που ανήκει και σε άλλο σύλλογο (Ιατρικής, Οδοντιατρικής).

Διευκρινήσεις για τα υποβαλλόμενα ψηφοδέλτια:

(α) υποψηφιότητες για το ΔΣ έως 12,

(β) υποψηφιότητες για την Εξελεγκτική Επιτροπή έως 3,

(γ) υποψηφιότητες για τους εκπροσώπους στο 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ έως 24.

Για την Εφορευτική Επιτροπή

H Πρόεδρος

Ζώζη Ζωγραφίδου

Ζώζη Ζωγραφίδου