Διοικητικό Συμβούλιο

Θέση Ονοματεπώνυμο Τμήμα Τηλέφωνο Email
Πρόεδρος Γεώργιος Ζωγραφίδης Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 2310 99 7995 zograf@edlit.auth.gr
Γραμματέας Αγγελική Ζιάκα Τμήμα Θεολογίας 2310 99 7919 ziaka@theo.auth.gr
Αντιπρόεδρος Χρήστος Βόλος Φυσικής 2310 99 8284 christov@auth.gr
Ταμίας Βενετία Αποστολίδου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 2310 995094 neta@eled.auth.gr
Μέλος Χαρά Χαραλάμπους Μαθηματικών 2310 997934 hara@math.auth.gr
Μέλος Ευάγγελος Αλεξίου Φιλολογίας 2310 99 7138 alexiou@lit.auth.gr
Μέλος Χαράλαμπος Ατματζίδης Θεολογίας 2310 99 1371 atmatz@theo.auth.gr
Μέλος Ευφημία Παπαθεοδώρου Τμήμα Βιολογίας 2310 99 8313 papatheo@bio.auth.gr
Μέλος Δημήτριος Ραπτάκης Πολιτικών Μηχανικών 2310 99 5808 raptakis@civil.auth.gr