Εκλογές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΣΔΕΠ 20-10-2021

για ΔΣ

για ΠΟΣΔΕΠ

ψήφοι

έδρες

ψήφοι

αντιπρόσωποι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 156 3 153 8
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 118 3 114 6
ΔΗΠΑΚ 77 2 75 4
ΚΙΠΑΝ 53 1 62 3
Λευκά 3 4
Ακυρα
Σύνολο 407 9 408 21

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΣΔΕΠ 17-12-2018

για ΔΣ

για ΠΟΣΔΕΠ

ψήφοι

έδρες

ψήφοι

αντιπρόσωποι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

148

3

154

9

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

79

2

79

4

ΚΙΠΑΝ

75

2

78

4

ΔΗΠΑΚ

43

1

39

2

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

39

1

42

2

Λευκά

9

7

Ακυρα

29

6

Σύνολο

422

9

423

21

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΣΔΕΠ 2-2-2017

για ΔΣ

για ΠΟΣΔΕΠ

ψήφοι

έδρες

ψήφοι

αντιπρόσωποι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

166

3

168

8

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

100

2

92

5

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

58

1

56

3

ΚΙΠΑΝ & Συνεργαζομενοι

71

2

84

4

ΔΗΠΑΚ

55

1

56

3

Λευκά

4

2

Ακυρα

12

9

Σύνολο

466

9

467

23

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΣΔΕΠ 10-12-2014

για ΔΣ

για ΠΟΣΔΕΠ

ψήφοι

έδρες

ψήφοι

αντιπρόσωποι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

189

3

181

9

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

115

2

132

7

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

81

2

66

3

ΚΙΠΑΝ

73

1

84

4

ΔΗΠΑΚ

61

1

57

3

Λευκά

3

2

Ακυρα

1

1

Σύνολο

523

9

742

26

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΣΔΕΠ 22-1-2013

για ΔΣ

για ΠΟΣΔΕΠ

ψήφοι

έδρες

ψήφοι

αντιπρόσωποι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

245

3

226

11

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

149

2

158

8

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

147

2

136

7

ΚΙΠΑΝ & Συνεργαζομενοι

111

1

140

7

ΔΗΠΑΚ

74

1

69

4

Λευκά

11

7

Ακυρα

2

6

Σύνολο

739

9

742

31