Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: hfeidas@geo.auth.gr ή να χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα (Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι απαραίτητη).