Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: zograf@edlit.auth.gr