Αποφάσεις του ΣτΕ

  • 1/2017, Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών
  • 4471/2014, Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών