Προεδρικά Διατάγματα

  • ΠΔ 160/2008, ΦΕΚ 220Α/3.11.2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.)