Υπουργικές Αποφασεις

  • ΦΕΚ 225/31-1-2017, Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών, εκλογής καθηγητών κλπ
  • KYA 2619/2013, (κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των ΑΕΙ)