Διοικητικό Συμβούλιο

Θέση Ονοματεπώνυμο Τμήμα Τηλέφωνο Email
Πρόεδρος Χαράλαμπος Φείδας Γεωλογίας 2310 99 8899 hfeidas@geo.auth.gr
Γραμματέας Χρήστος Γαλαζούλας ΤΕΦΑΑ 2310 99 2481 galaz@phed.auth.gr
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Ζωγραφίδης Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 2310 99 7995 zograf@edlit.auth.gr
Ταμίας Χρήστος Βόλος Φυσικής 2310 99 8284 christov@auth.gr
Μέλος Αλεξίου Δήμητρα Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 2310 99 5934
Μέλος Βενιαμίν Καρακωστάνογλου Νομικής 2310 99 6509
Μέλος Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης Μηχανολόγων Μηχανικών 2310 99 6084 tsil@auth.gr
Μέλος Αθανάσιος Κούγκολος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 2310 99 5638 kungolos@civil.auth.gr
Μέλος Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος Φιλολογίας 2310 99 7129 cryssant@lit.auth.gr