Διοικητικό Συμβούλιο

Θέση Ονοματεπώνυμο Τμήμα Τηλέφωνο Email
Πρόεδρος Χαράλαμπος Φείδας Γεωλογίας 2310 99 8899 hfeidas@geo.auth.gr
Γραμματέας Αλέξανδρος Μπαλτζής Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 2310 99 2066 baltzis@jour.auth.gr
Αντιπρόεδρος Χρήστος Γαλαζούλας ΤΕΦΑΑ 2310 99 2481 galaz@phed.auth.gr
Ταμίας Γεώργιος Ζωγραφίδης Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 2310 99 7995 zograf@edlit.auth.gr
Μέλος Παναγιώτης Γιαννακουδάκης Χημείας 2310 99 7724
Μέλος Βενιαμίν Καρακωστάνογλου Νομικής 2310 99 6509
Μέλος Μιχαήλ Σιγάλας Χημείας 2310 99 7815 sigalas@chem.auth.gr
Μέλος Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης Μηχανολόγων Μηχανικών 2310 99 6084 tsil@auth.gr
Μέλος Απόστολος Χατζητόλιος  Ιατρικής 2310 99 4918 axatzito@med.auth.gr
Μέλος Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος Φιλολογίας 2310 99 7129 cryssant@lit.auth.gr