Εκδήλωση του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. την Τετάρτη, 20/2/2013

Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στη συνεδρίασή του στις 15/2 αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να πραγματοποιήσει εκδήλωση για τα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. την Τετάρτη, 20/2, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής, με θέμα «Ενημέρωση από τις αρχές διοίκησης του Πανεπιστημίου για τα τρέχοντα θέματα και συζήτηση για το ζήτημα της ακαδημαϊκής οργάνωσης και αναδιάρθρωσης του ΑΠΘ (σχέδιο ‘Αθηνά’ και προοπτικές)». Η εκδήλωση αυτή, σε μια ημέρα που η προσοχή της κοινωνίας στρέφεται κριτικά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αποτελεί την ακαδημαϊκή συμβολή του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στην προσπάθεια για ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση.
Ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επιθυμία του να υπογραμμίσει την σημασία του δημόσιου κριτικού διαλόγου, της αλληλοενημέρωσης και της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς διοίκησης του Α.Π.Θ., τις Πρυτανικές αρχές, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης.

Πρόγραμμα:
12:00-13:30: Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης Α.Π.Θ. Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής, Αναπλ. Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης Α.Π.Θ.
13:30-15:00: Ακαδημαϊκή οργάνωση και αναδιάρθρωση του Α.Π.Θ. (σχέδιο ‘Αθηνά’ – προοπτικές) Καθηγητής Περικλής Μήτκας
Μετά τις εισηγήσεις θα υποβληθούν ερωτήσεις και θα τοποθετηθούν οι συμμετέχοντες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχ. Χρυσανθόπουλος

Ο Γραμματέας�
Απ. Χατζητόλιος