Ανακοίνωση Ενωτικής Πρωτοβουλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Η επαπειλούμενη αργία συναδέλφων και, μεταξύ τους, και του Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ., Γιάννη Παντή, αντιμετωπίστηκε εξ αρχής από την Ενωτική Πρωτοβουλία ως ένα σοβαρό και καθολικού ενδιαφέροντος ζήτημα, ακριβώς επειδή δεν έχει μόνο προσωπική διάσταση αλλά αφορά την ίδια τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ήδη στο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, τον Φεβρουάριο, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα και αυτή την εβδομάδα συνδιαμόρφωσε την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ (27/3), η οποία την εκφράζει απόλυτα, όπως και την απόφαση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία συμπαραστέκεται στον συνάδελφο Γιάννη Παντή, θεωρώντας ότι το ελάχιστο είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων δικαίου της δικονομίας και η ταχύτατη διεκπεραίωση της υπόθεσης και ευελπιστώντας στην απόδειξη της αθωότητάς του. Δεν υπεισέρχεται σε νομική επιχειρηματολογία περί συνταγματικότητας και ορθότητας του νόμου, τονίζει όμως ότι οι συνέπειες από την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων υπερβαίνουν τη συγκεκριμένη, ατομική περίπτωση. Αφορούν ευρύτερα τη λειτουργία όλων των θεσμικών οργάνων του αυτοδιοίκητου Πανεπιστημίου και, τελικά, του κάθε δημόσιου λειτουργού, που έχει ευθύνη (και θα βρίσκεται εκτεθειμένος) όχι μόνο όταν αναλαμβάνει διοικητικές θέσεις αλλά σε κάθε εκπαιδευτική ή ερευνητική δραστηριότητά του.

Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία οφείλει, έστω εκ των υστέρων, να αλλάξει τα σημεία εκείνα του νόμου που προσβάλλουν κατά τρόπο δυσανάλογο το δικαίωμα του διωκόμενου στην εργασία και το τεκμήριο της αθωότητας. Αντιδρούμε στην αντίληψη, που εμπεδώνεται με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του νόμου, περί κατ’ ουσίαν “προληπτικής” τιμωρίας πλημμεληματικών ενεργειών που φέρονται να διέπραξαν δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση της Πολιτείας να ρυθμίζει κανονιστικά τη διαφανή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά αξιώνουμε το πειθαρχικό δίκαιο να συνάδει με τις θεμελιώδεις επιταγές του κράτους δικαίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η πανεπιστημιακή κοινότητα θεσμικά και επειγόντως οφείλει να αντιδράσει και να θέσει την Πολιτεία προ των δικών της ευθυνών για την ομαλή λειτουργία της πανεπιστημιακής ζωής.