Συνεδρίαση ΔΣ 27/3/2013

 Ψήφισμα του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. για τη θέση σε αργία δημόσιων λειτουργών

 Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. έχει τοποθετηθεί και με προηγούμενη απόφασή του, ζητώντας την τροποποίηση της διάταξης του Νόμου 4093/2012, η οποία προβλέπει να τίθενται αυτοδικαίως σε αργία δημόσιοι λειτουργοί με μόνη την ποινική τους δίωξη, ανεξαρτήτως από τη σοβαρότητα του αδικήματος για το οποίο κατηγορούνται, και χωρίς να μεσολαβήσει κρίση συλλογικού οργάνου που συγκροτείται και λειτουργεί με εγγυήσεις αμεροληψίας. Η κύρωση αυτή προσβάλλει κατά τρόπο δυσανάλογο όχι μόνον το δικαίωμα του διωκόμενου στην εργασία, αλλά και δικαιώματα που απορρέουν από το σύνταγμα, καθώς και το τεκμήριο της αθωότητας.

Οι διατάξεις αυτές λειτουργούν εκφοβιστικά με αποτέλεσμα οι δημόσιοι λειτουργοί, οι εκπαιδευτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι να επιτελούν τα καθήκοντά τους υπό τη διαρκή απειλή της μακροχρόνιας αργίας, αφού είναι γνωστό ότι εκκρεμεί τεράστιος όγκος υποθέσεων στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ είναι ιδιαίτερα αργός ο ρυθμός απονομής της. Η πολιτεία οφείλει μεν να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, υιοθετώντας κανόνες που θα επιβάλλουν την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, αλλά οφείλει και να παρέχει τη δυνατότητα στους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους να αντιμετωπίζουν τις εις βάρος τους κατηγορίες με όρους κράτους δικαίου.

 Με τις διατάξεις αυτές, των οποίων επαπειλείται η εφαρμογή, ο αντιπρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Ι. Παντής και μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος κινδυνεύουν να τεθούν σε μακροχρόνια αργία και να υποστούν σοβαρότατη προσβολή της προσωπικότητάς τους.

 Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. θα επιδώσει την απόφασή του στους υπουργούς Παιδείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δικαιοσύνης και ζητά την τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

 Για το Δ.Σ.

 Ο πρόεδρος                            Ο γραμματέας

 Μιχ. Χρυσανθόπουλος       Απ. Χατζητόλιος