Ανακοίνωση για τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Ο πρόεδρος του ΕΣΔΕΠ συναντήθηκε με τον πρύτανη του ΑΠΘ κ. Μυλόπουλο και την αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων κ. Λιάλιου για το θέμα των ηλεκτρονικών περιοδικών, των οποίων λήγει η συνδρομή πανελληνίως. Αποτελεί ζήτημα της συνόδου των πρυτάνεων στις 3/4, για το οποίο θα υποβάλει εισήγηση κ. Λιάλιου. Η ετήσια συνδρομή ανερχόταν το 2012 σε 13 εκ. για όλα τα ΑΕΙ και βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για το 2013 με αίτημα χαμηλότερο τίμημα. Η κ. Λιάλιου ανέφερε ότι είναι από τα κρίσιμα ζητήματα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή του. Επίσης, αναζητούνται κονδύλια για να καλυφθεί το κόστος γαι τα περιοδικά που έχει ξεχωριστή συνδρομή το Α.Π.Θ.