Εκδήλωση ΕΣΔΕΠ “Η καθημερινότητα στο ΑΠΘ”

Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. διοργανώνει συζήτηση με θέμα «Η καθημερινότητα στο ΑΠΘ: ασφάλεια και καθαριότητα» στις 25 Απριλίου 2013, στη 1:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Εμπειρίκος» της Σχολής Θετικών Επιστημών (βρίσκεται βορείως της πλατείας του Χημείου). Στη συνάντηση, που είναι ανοιχτή προς όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, έχουν προσκληθεί και οι αρχές του Α.Π.Θ.

Ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. θεωρεί ότι οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και φοίτησης για τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους φοιτητές του Α.Π.Θ. αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος την ακαδημαϊκή κοινότητα ταλαιπωρούν μεταξύ άλλων και τα προβλήματα καθαριότητας και φύλαξης, ενώ πολύτιμος χρόνος συνεχίζει να χάνεται στα ζητήματα αυτά, που θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και χρόνια.

Ακόμη και αν αγνοήσει κανείς λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία τα προβλήματα αυτά θα εξακολουθήσουν να μας ταλανίζουν και τους προσεχείς μήνες. Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούλησή μας να αντιμετωπιστούν αμέσως. Ειδικότερα:

1. Πρέπει επειγόντως να βελτιωθεί τόσο η φύλαξη όσο και η καθαριότητα στο πανεπιστήμιο.

2. Τα ποσά που απαιτούνται για τους τρεις-τέσσερις μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους δεν είναι μεγάλα και πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα.

3. Η καθαριότητα και η φύλαξη, μέχρι να συναφθούν οι μακροχρόνιες συμβάσεις, πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς αγκυλώσεις ειδικών λογαριασμών, ειδικών εταιρειών και ειδικών κονδυλίων που προορίζονται για άλλες χρήσεις. Η καθαριότητα και η φύλαξη είναι ζωτικές για την καθημερινότητά μας.

4. Πρέπει να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις και σε επίπεδο Σχολών, μέχρι να συναφθούν οι μακροχρόνιες συμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ήδη σε ορισμένες Σχολές έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα.

5. Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. είναι διατεθειμένο να συμβάλει με παραστάσεις όπου χρειάζεται για να γίνει αντιληπτό το επείγον του προβλήματος.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στις 25 Απριλίου 2013 στη 1:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Εμπειρίκος» της Σχολής Θετικών Επιστημών και να εμπλουτίσετε με τις σκέψεις σας τη σχετική συζήτηση.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος                        Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος      Απ. Χατζητόλιος