Θέσεις για Μισθολογικά – Ενωτική Πρωτοβουλία

Το κείμενο θέσεων της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για τα μισθολογικά θέματα των πανεπιστημιακών.