Σχέδιο νόμου για συνταξιοδοτικά

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΔΕΠ το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (βλ. εδώ ), σύμφωνα με το οποίο όσοι υποβάλλουν αίτηση σύνταξης, μέχρι να αρχίσει η πλήρης καταβολή της, θα λαμβάνουν ένα προκαταβολικό μέρος της. .