Ανακοίνωση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με την ΟΛΜΕ και τις πανελλήνιες εξετάσεις

Η ανακοίνωση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με την ΟΛΜΕ και τις πανελλήνιες εξετάσεις:

Η ανακοίνωση σε pdf