Απάντηση υπουργού για τα μη διορισμένα μέλη ΔΕΠ

Κοινοποιείται η απάντηση του Υπουργού Παιδείας για τα μη διορισμένα μέλη ΔΕΠ σε ερώτηση της βουλευτού κας Ρεπούση. Δείτε εδώ.