Ενημέρωση για όσους αναμένουν συνταξιοδότηση

Σχετικά με το θέμα των πρόσφατα αφυπηρετησάντων συναδέλφων υπήρξε η ακόλουθη ενημέρωση από την προϊσταμένη του Τμήματος ΔΕΠ της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΑΠΘ, κα Κοιλιαράκη, την οποία και ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία μας:

1. Σε επικοινωνία που υπήρξε με το Γεν Λογ. Του Κράτους (ΓΛΚ) δόθηκε η διαβεβαίωση ότι όλοι οι φάκελοι συνταξιοδότησης που στάλθηκαν από το ΑΠΘ έχουν πρωτοκολληθεί. Απλά στο ηλεκτρονικό σύστημα φαίνονται όσοι έχουν πρωτοκολληθεί από Μάρτιο-Απρίλιο και μετά.

2. Το τηλέφωνο για να ενημερωθεί κάποιος για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής συνταξιοδότησής του στο ΓΛΚ είναι 210 3329279 (τμήμα κεντρικού πρωτοκόλλου).

3. Για το θέμα της προκαταβολής της σύνταξης δεν υπάρχει κάποιο νεότερο καθώς ο νόμος δημοσιεύθηκε στις 29/4/2013 (Ν. 4151/2013 τ. Α΄) και μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει περαιτέρω ενέργειες όπως η έκδοση εγκυκλίων. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο οι διατάξεις του έχουν εφαρμογή για όσους αποχωρούν για οποιονδήποτε λόγο από την Υπηρεσία από 1.6.2013 και μετά. Κατ’ εξαίρεση όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν πριν από την 1.6.2013, λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία του ΔΑΥΚ (Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου – Λειτουργού) που τους αφορά, θα οριστικοποιηθούν από 20.5.2013 και μετά.

4. Σύντομα οι διοικητές υπηρεσίες του ΑΠΘ θα αποστείλουν έγγραφο προς το ΓΛΚ και μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν θα είναι και αίτημά για επίσπευση της διαδικασίας για όσους αποχώρησαν αυτοδίκαια στις 31/8/2012 και για όσους παραιτήθηκαν το ίδιο διάστημα, τονίζοντας ότι η καθυστέρηση της αποστολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης οφείλεται στην πέραν των δύο μηνών κατάληψη του κτιρίου Διοίκησης.

Με εκτίμηση

Χαράλαμπος Φείδας