Ανακοίνωση της Συνάντησης Πανεπιστημιακών Δασκάλων για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση της Συνάντησης Πανεπιστημιακών Δασκάλων για την επιστράτευση των εκπαιδευτικών.

H ανακοίνωση σε pdf