Ανακοίνωση ΣΥΣ για το κλείσιμο της ΕΡΤ

Η ανακοίνωση της Συσπείρωσης για το κλείσιμο της ΕΡΤ:

Η ανακοίνωση σε pdf