Ερώτηση στις πρυτανικές αρχές για το ημιτελές κτίριο “Κέντρου Παραπληγικών”

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

Το Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ κατά την συνεδρίασή του στις 13/6 απεφάσισε να σας ζητήσει να το ενημερώσετε σχετικά με το ημιτελές κτίριο (σκελετός από μπετόν) το οποίο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, επί της οδού Αγ. Δημητρίου και γειτνιάζει με το Παιδαγωγικό τμήμα. Η ανέγερση του κτιρίου αυτού, που είχε αρχικώς χρηματοδοτηθεί για την δημιουργία Κέντρου Παραπληγικών, άρχισε προ 20ετίας περίπου, αλλά έκτοτε έμεινε ημιτελές. Σήμερα κατέληξε να χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ στον ισόγειο και τον υπόγειο χώρο του.

Τίθενται ζητήματα σχετικά με την διαχείριση του έργου, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες για στατικά προβλήματα που το καθιστούν επικίνδυνο -λόγω οξείδωσης του σκελετού – για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητος και τους διερχόμενους πολίτες.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες της Πρυτανείας για το χρονίζον αυτό πρόβλημα και για την προοπτική της αξιοποίησης του κτιρίου.

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γραμματέας
Μιχάλης Χρυσανθόπουλος         Απόστολος Χατζητόλιος