Ρυθμίσεις θεμάτων συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε ερωτήσεις για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων κρίσης των καθηγητών:

 To κείμενο σε pdf

Αφήστε μια απάντηση