Ενωτική Πρωτοβουλία – Λίγο πριν το τέλος (Οργανισμός & Κανονισμός;)

Κείμενο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, λίγο πριν από το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Το κείμενο σε pdf