Απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ στις 13-6-2013 για τη λειτουργία του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στη συνεδρίασή του στις 13/6/2013, μετά τη σχετική αναφορά του συλλόγου γονέων του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ και τις διευκρινήσεις του αντιπροέδρου του καθηγητή κ. Παπαζάχου, αποφάσισε να ζητήσει από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή κ. Μυλόπουλο, τα εξής:

1. Να μην προχωρήσει στην αναγγελθείσα αύξηση των διδάκτρων του Παιδικού Σταθμού για τα μέλη ΔΕΠ, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ (συγκεκριμένα από 160 σε 200 ευρώ τον μήνα, δηλ.  κατά 25%) σε περίοδο μεγάλης μείωσης των αποδοχών.

2. Να συμβάλει ώστε να διαμορφωθεί πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του συλλόγου γονέων για να γίνουν δεκτές προτάσεις του συλλόγου που ενισχύουν τη διαφάνεια και οδηγούν αφενός στη μείωση του κόστους λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και αφετέρου στην αναβάθμιση των υπηρεσιών. Και

3. Να μελετήσει με μακροχρόνιο ορίζοντα τη σκοπιμότητα της προσφοράς από το ΑΠΘ με το Δημόσιο-Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο του υπηρεσιών υψηλού κόστους, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν από τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Για το ΔΣ,

Ο πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος          Απ. Χατζητόλιος