Συνάντηση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ με τις Πρυτανικές αρχές για τις συνθήκες ασφάλειας στο ΑΠΘ

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, μετα από αίτημά του, συναντήθηκε τη Δευτέρα, 3/6/2013, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, καθηγητή κ. Μυλόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έθεσε το ζήτημα των συνθηκών ασφαλείας στο ΑΠΘ γενικότερα και ειδικότερα αυτό που προκύπτει από τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών. Υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η πανεπιστημιακή κοινότητα στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αλλά και την ευθύνη που έχει απέναντι στους φοιτητές.  Επίσης, ζήτησε από τον Πρύτανη να ενημερωθεί για το σχέδιο φύλαξης του πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στα προβλήματα της χρηματοδότησης, των διαδικασιών για τις εγκρίσεις των δαπανών και του προϋπολογισμού γενικότερα και παρέπεμψε το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες καταρτίζουν το σχέδιο φύλαξης. Το ΔΣ ήδη επικοινώνησε με αυτές και μόλις έχει πλήρη εικόνα θα προβεί σε προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις. Πιστεύει ότι το ασφαλές ΑΠΘ αποτελεί προτεραιότητα, ότι η ασφάλεια προϋποθέτει την καθαριότητα για να εκπέμπει θετική εικόνα το πανεπιστήμιο και ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από όλα τα όργανα της διοίκησης του ΑΠΘ για τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τις αρμόδιες αρχές. Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στο θέμα.

Στο ζήτημα του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, το οποίο επίσης τέθηκε κατά τη συνάντηση, ο Πρύτανης ανέφερε ότι στα μέσα Ιουνίου η επιτροπή της Συνόδου των Πρυτάνεων, στην οποία συμμετέχει το ΑΠΘ, θα καταθέσει σχέδιο Προτύπου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού και ότι θα συγκροτηθεί επιτροπή της Συγκλήτου για να επεξεργαστεί το σχέδιο και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του πανεπιστημίου μας.

Για το ΔΣ,

Ο πρόεδρος                          Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος        Απ. Χατζητόλιος