Η απάντηση του Πρύτανη στην επιστολή του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ

Η απάντηση του Πρύτανη του ΑΠΘ καθηγητή κ. Μυλόπουλου στην επιστολή του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για την ασφάλεια, καθαριότητα και τον Οργανισμό του ΑΠΘ:

Το κείμενο σε pdf