Επικαιροποιημένες θέσεις της ΚΙΠΑΝ για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικό   Ταχυδρομείο:     kipan@central.ntua.gr

                                          

Αθήνα,    5  Ιουλίου 2013

 

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένες θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα.

 Με την ευκαιρία της ορκωμοσίας της νέας Κυβέρνησης, την ανανέωση προσώπων και δομής στο Υπουργείο Παιδείας, και λόγω της συνεχώς επιδεινούμενης κατάσταση του Πανεπιστημιακού Συστήματος, ως τμήμα της ηγεσίας  της ΠΟΣΔΕΠ, θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον ενιαίο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Η ελληνική κοινωνία  έχει ανάγκη από ένα ισχυρό, εξωστρεφές, διεθνώς ανταγωνιστικό Πανεπιστημιακό Σύστημα ουσιαστικό αρωγό της ανάπτυξης της χώρας στα δίσεκτα χρόνια που έρχονται. Η μακράς διάρκειας τελμάτωση, που εμφανίζει το σύστημα, έχει οδηγήσει σε  αδυναμία ουσιαστικής και δημιουργικής παρέμβασης σε στρατηγικής σημασίας ακαδημαϊκά θέματα, που βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.  Ως τέτοια θέματα, ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν τα εξής:

……………………………………………………………………………

Δείτε και εδώ: http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1340&Itemid=47