ΚΙΠΑΝ Δ.Τ. Θέμα: Το χρονικό μιας προσχεδιασμένης επίθεσης κατά της ολομέλειας του ΣΙ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δελτίο τύπου της ΚΙΠΑΝ για την επίθεση κατά της ολομέλειας του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπσιτημίου Αθηνών:

 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1343&Itemid=47