Ομάδα Εργασίας από το ΣΙ του για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ

Ομάδα Εργασίας  για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ

Το Συμβούλιο ΑΠΘ συγκρότησε Ομάδα Εργασίας για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, η οποία θα επεξεργαστεί το σχετικό νομοθετικό και ευρύτερο υλικό με σκοπό  την καλύτερη προετοιμασία του Συμβουλίου για την έγκριση των σχετικών προτάσεων, τις οποίες, σύμφωνα με τον νόμο 4009 (άρθρο 5) πρέπει να ετοιμάσει ο Πρύτανης.

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Πολυζωΐδη Κωνσταντίνο (συντονιστή), μέλος Συμβουλίου

Hunter Richard, Πρόεδρο Συμβουλίου

Ταρλατζή Βασίλειο, Αναπλ. Πρόεδρο Συμβουλίου

Γιαννακουδάκη Ανδρέα, μέλος Συμβουλίου

Κατσιφαράκη Κωνσταντίνο, μέλος Συμβουλίου

Κορφιάτη Γεώργιο, μέλος Συμβουλίου

Μπουντούλα Χαρίσιο, μέλος Συμβουλίου

Παυλίδου Νιόβη, μέλος Συμβουλίου

Μπιτζιλέκη Νικόλαο, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Το Συμβούλιο επιθυμεί να δηλώσει τα ακόλουθα προς την Ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ:

  1. Η διαδικασία είναι διαφανής και το Συμβούλιο      καλωσορίζει ιδέες όλων των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ για      την σύνταξη ενός  Οργανισμού και ενός Εσωτερικού Κανονισμού  που      θα εντάξει το ΑΠΘ σε διακριτή θέση στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα του      21ου αιώνα.
  2. Στο πλαίσιο αυτό θα προχωρήσει στην έγκριση      Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού που η τελική τους διαμόρφωση  θα      είναι η καλύτερη για το ΑΠΘ.
  3. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένα      σαφές  χρονοδιάγραμμα για το χρόνο υποβολής των προτάσεων, όπως      ζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίασή του, 5/12-6-2013.

Με την ευκαιρία, υπενθυμίζουμε στην Πανεπιστημιακή κοινότητα ότι όλες οι πληροφορίες επί των εργασιών του Συμβουλίου ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του:

http://www.auth.gr/council/

Αφήστε μια απάντηση