Η θέση της ΚΙΠΑΝ για τη φημολογούμενη αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των πανεπιστημιακών καθηγητών

Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τη φημολογούμενη αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των πανεπιστημιακών καθηγητών από τα 67 στα 70.