Η θέση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσ. Κανονισμών των Πανεπιστημίων

Η θέση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Πανεπιστημίων:

Το κείμενο σε pdf