Δήλωση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη συνεδρίαση του ΣΙ του ΕΚΠΑ

Η δήλωση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ για τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη συνεδρίαση του ΣΙ του ΕΚΠΑ τη Δευτέρα 8/7/2013:

Ή δήλωση σε pdf