Ανακοίνωση ΚΙΠΑΝ για διαθεσιμότητα εργαζομένων των ΑΕΙ κ.α. σχετικά

Ανακοίνωση της ΚΙΠΑΝ με αφορμή τις δηλώσεις αρμοδίων (και μη) περί διαθεσιμότητας εργαζομένων  των ΑΕΙ και άλλα σχετικά:

H ανακοίνωση σε pdf