Ανακοίνωση της ΣΥΣ σχετικά με την παραπομπή σε δίκη μελών του απελθόντος ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ

Ανακοίνωση της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ σχετικά με την παραπομπή σε δίκη των μελών του απελθόντος ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ:

http://syspanep.ntua.gr/index.php/syspeirwsi/item/1471-ανακοίνωση-συσ-31/7/2013