Ανακοινώσεις ΚΙΠΑΝ για ΕΔΕ στο Παν. Πατρών και καταδίκη Κάππα

Άσκηση δίωξης (διεξαγωγή ΕΔΕ) από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κατά καθηγητών του Ιδρύματος του

E.G._KIPAN _DT_UPatras_EDE_2013-7-31_final

Καταδίκη του καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κυρίου Κωνσταντίνου Κάππα, μετά από άσκηση δίωξης σε 2ο βαθμό.