Απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για το Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας για τη Β’βάθμια εκπαίδευση

Η απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1373&Itemid=47