Τοποθέτηση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για το άρθρο 39 του Ν/Σ για τη β΄βάθμια εκπαίδευση

Τοποθέτηση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για το άρθρο 39 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου περί «Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις…» που αφορά θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=135