Ψήφισμα του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για τη δίωξη μελών του απελθόντος ΔΣ

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι παρεμβάσεις, όπως η δίωξη που αφορά μέλη του απελθόντος ΔΣ του συλλόγου, δεν συμβάλλουν στην ηρεμία και στην ψύχραιμη αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο σήμερα. Τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ συμμετείχαν σε ποσοστό σχεδόν 80% στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για να εκλέξουν τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Το θέμα εκλογής των μελών του ΣΙ έχει λήξει και το ΑΠΘ έχει συγκροτήσει το ΣΙ που θέλει.

Κατά συνέπεια, η παραπομπή μελών του απελθόντος ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για πράξεις που αφορούν μια διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, έστω και με εμπόδια, μόνο υπονομεύει τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά να σταματήσει η διαδικασία δίωξης των μελών του απελθόντος ΔΣ.

Ο πρόεδρος                         Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος    Απ. Χατζητόλιος