Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

 Προς τα μέλη του ΕΣΔΕΠ

 To ΔΣ του ΕΣΔΕΠ συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013, στις 11:30 π.μ., στο Αμφιθέτρο Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής (υπόγειο, νοτίως της πλατείας του Χημείου).

 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ θα γίνει την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013, στις 12:30 μ.μ., στο Αμφιθέτρο Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής (υπόγειο, νοτίως της πλατείας του Χημείου)

 Ημερήσια Διάταξη

 1. Διαθεσιμότητα

 2. Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

 3. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και δίδακτρα

 4. Μισθολογικά

 5. Χρηματοδότηση των πανεπιστημίων

 

Για το ΔΣ,

 Ο πρόεδρος,

 Μιχάλης Χρυσανθόπουλος