Ανακοίνωση ΣΥΣ για την πρόσφατη (11/9/2013) απόφαση του διευρυμένου Συντονιστικού Οργάνου της Συνόδου των Πρυτάνεων

Η ανακοίνωση τηε ΣΥΣ για την πρόσφατη (11/9/2013) απόφαση του διευρυμένου Συντονιστικού Οργάνου της Συνόδου των Πρυτάνεων:

Η ανακοίνωση σε pdf