Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ (6/9/2013)

Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ (6/9/2013): 

1. Για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων. http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1377&Itemid=47

 2. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1379&Itemid=47

 3. Τις διώξεις των μελών του απελθόντος ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ. http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1378&Itemid=47