Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ

Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ λαμβάνοντας υπόψη την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ αποφασίζει να καλέσει τα μέλη του σε αποχή από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα τη Δευτέρα,  16/9/2013. Η απώλεια έμπειρου διοικητικού προσωπικού θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία του ιδρύματος και θέτει σε κίνδυνο το ακαδημαϊκό του κύρος.

 

Για το ΔΣ,

 Ο πρόεδρος,

 Μιχάλης Χρυσανθόπουλος