ΔΗΠΑΚ – Για την παρέμβαση εισαγγελέα στα ΑΕΙ

Ανακοίνωση της ΔΗΠΑκ για την παρέμβαση του ιεσαγγελέα στα ΑΕΙ:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1404&Itemid=47