Η Ενωτική Πρωτοβουλία για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων

Ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων:

To κείμενο σε pdf