Η θέση της Ακαδημαϊκής Παρέμβασης για τις εξελίξεις στο ΑΠΘ & στον ΕΣΔΕΠ

 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

   Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση εκφράζει την απογοήτευσή της για όσα συμβαίνουν στο ΑΠΘ και ειδικώτερα στον ΕΣΔΕΠ, περισσότερο μάλιστα όταν επιχειρείται μέσα από ετερόκλητες συμμαχίες να διαστρεβλωθούν γεγονότα και να αποσιωπηθούν ευθύνες, ώστε να εμφανισθεί η σημερινή κατάληξη ως αναγκαία αντίδραση και μάλιστα που τυγχάνει μιας ομόθυμης έγκρισης από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζονται διάφοροι Συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων σε περίοπτη θέση – όχι ως πρόσωπο, αλλά υπό την θεσμική του ιδιότητα- ο Πρόεδρος του ΕΣΔΕΠ, να “θριαμβολογούν” για την μεγάλη συμμετοχή στην ΓΣ του ΕΣΔΕΠ και την με μεγάλη πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση για απεργία από 92 μόλις μέλη ΔΕΠ!

   Αναφορικά με το θέμα της διαθεσιμότητας, η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση ήδη στο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ είχε αρνηθεί να προσχωρήσει στην λογική της συλλήβδην καταγγελίας της διαθεσιμότητας διατυπώνοντας την άποψη ότι η διαθεσιμότητα προαπαιτεί αξιολόγηση που συνδέεται με συγκεκριμένους όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας και κριτήρια που λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου και δεν εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν γενικών και αορίστων διατάξεων. Η άποψη μας, που εμπεριείχε ευθύνες τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο και των Πρυτανικών αρχών αλλά και αίτημα επεξεργασίας των δεδομένων έστω και την τελευταία στιγμή, δεν έγινε δεκτή, αντ’ αυτού δε οι υπόλοιπες παρατάξεις του ΕΣΔΕΠ και αυτές της πλειοψηφίας (Ενωτική Πρωτοβουλία, ΚΙΠΑΝ) προχώρησαν σε ενέργειες -ενταγμένες σε ένα γενικότερο πολιτικό κλίμα- που όξυναν την αντιπαράθεση και οδήγησαν στην αρχή του Ακαδημαϊκού έτους στην αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου και στην προκήρυξη απεργίας.

   Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο κλίμα αυτό μπήκαν σε δεύτερη μοίρα άλλα μείζονα θέματα, όπως τα μισθολογικά, η μαζικότητα/αντιπροσωπευτικότητα του ΕΣΔΕΠ με μετατροπή του σε δευτεροβάθμιο όργανο με ταυτόχρονη ίδρυση πρωτοβαθμίων συλλόγων στις επιμέρους Σχολές, τα θέματα καθημερινότητας (φύλαξη, ναρκωτικά) και οι απαραίτητες νομοθετικές βελτιώσεις διατάξεων του Νόμου για τα ΑΕΙ, θέματα τα οποία η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση έχει ζητήσει να προταχθούν στην ατζέντα του ΕΣΔΕΠ.

   Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση αισθάνεται την ανάγκη να διατυπώσει δημοσίως προς τους Συναδέλφους δύο ερωτήματα: α) Είναι αυτή η πορεία του ΕΣΔΕΠ που επιθυμεί η πλειοψηφία των 2000 μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ ή τουλάχιστον των 700 που προσήλθαν και ψήφισαν στις εκλογές με την ελπίδα ότι κάτι θα άλλαζε; και β) εκφράζει τους Συναδέλφους που ψήφισαν Ενωτική Πρωτοβουλία και την ανέδειξαν σε πλειοψηφούσα παράταξη η στάση των εκπροσώπων της στο ΔΣ και η τελευταία απόφαση της ΓΣ για απεργία; Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση πάντως δεν θα συναινέσει στην επιστροφή του ΕΣΔΕΠ στο προ των εκλογών κλίμα. Και τούτο διότι, αυτή ήταν η εντολή της πλειοψηφίας των εκλογέων ανεξάρτητα από τις παρατάξεις που ψήφισαν, βούληση που θα επαναβεβαιωθεί στην πράξη με την μικρή συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία, όπως εξάλλου έγινε και στην προηγηθείσα αναστολή της λειτουργίας του ΑΠΘ από τις Πρυτανικές αρχές.

   Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση διαπιστώνοντας την αλλαγή πλεύσης, κύρια της Ενωτικής Πρωτοβουλίας (ΕΠ) ως πρώτης δύναμης στο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, δεν επιθυμεί -ούτε πρόκειται- να μπεί σε μια δημόσια αντιπαράθεση, επιφυλάσσεται όμως να επανεξετάσει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του εκπροσώπου της ΕΠ, Προέδρου του ΕΣΔΕΠ, όπως ενδεχομένως και την δική της συμμετοχή σε ένα Προεδρείο, η σύνθεση του οποίου προέκυψε από δυνάμεις τις οποίες, όχι μόνον εμείς, αλλά και η πλειονότητα των συναδέλφων που κινητοποιήθηκαν μαζικά για να μας ψηφίσουν, πιστεύαμε πως ήσαν μεταρρυθμιστικές. Εάν τώρα οι δυνάμεις αυτές επιλέγουν να μετατοπισθούν από τις αρχικές θέσεις τους και να συμμαχήσουν με όσους θέλουν να κλείσουν το Πανεπιστήμιο εξυπηρετώντας ευρύτερες πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς και να επιστρέψουν τον ΕΣΔΕΠ σε παλαιότερες πρακτικές, είμαστε υποχρεωμένοι να διαχωρίσουμε την θέση μας, εκφράζοντας κατά την γνώμη μας και το κοινό αίσθημα της πλειοψηφίας των συναδέλφων.

Για την Ακαδημαϊκή Παρέμβαση

οι εκπρόσωποί της στο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου 

Απόστολος Ι. Χατζητόλιος