Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΔΕΠ (1/10/2013)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 Μετά από συνεργασία που είχαμε με το προεδρείο της συνεχισθείσας επαναληπτικής έκτακτης ΓΣ του ΕΣΔΕΠ (τους συναδέλφους Παπαδογιάννη, Καρύμπαλη και Κατσάμπαλο) που διεξήχθη την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου 2013, από τις 10:30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Α του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, σας κοινοποιώ, εκ μέρους και του προεδρείου, το παρακάτω κείμενο:

 Η ΓΣ, συνέχεια της προηγούμενης στις 25/9, στην οποία προσήλθαν με βάση τον κατάλογο υπογραφών 133 μέλη του συλλόγου, είχε συγκληθεί με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

 1. Διαθεσιμότητα (είχε συζητηθεί και στις 25/9) 2. Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 3. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και δίδακτρα 4. Μισθολογικά 5. Χρηματοδότηση των πανεπιστημίων 6. Προσθήκη: Δίωξη μελών απελθόντος ΔΣ

 Σε σχέση με το πρώτο θέμα κατατέθηκαν δύο προτάσεις:

 Η πρώτη πρόταση πρότεινε να οριστεί συντονιστικό όργανο για κάθε ενέργεια που αφορά το θέμα της διαθεσιμότητας διαφορετικό από το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης σε αυτό.

 Η πρόταση έλαβε 50 ψήφους.

 Η δεύτερη πρόταση πρότεινε τον συντονισμό να τον διατηρήσει το ΔΣ ως θεσμικό όργανο του συλλόγου και να γίνει σεβαστό το καταστατικό του ΕΣΔΕΠ.

 Η πρόταση έλαβε 64 ψήφους.

 Καταγράφηκαν 3 λευκές ψήφοι.

 Επίσης, σχετικά πάλι με το πρώτο θέμα, κατατέθηκαν δύο προτάσεις ως προς το δέον γενέσθαι:

 Η πρώτη υποστήριζε ότι η διαμαρτυρία των μελών ΔΕΠ δεν πρέπει να πάρει τη μορφή απεργιακής κινητοποίησης που συνεχίζεται, και γι’ αυτό ζητούσε από τη ΓΣ του ΕΣΔΕΠ να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ, μετά τη λήξη της σημερινής απεργίας, να εκτιμήσει την κατάσταση που θα προκύψει από τις εξελίξεις στο ζήτημα της διαθεσιμότητας, να λάβει τα μέτρα που κρίνει αναγκαία (συμπεριλαμβανομένης της 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας) και να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ του ΕΣΔΕΠ.

 Η πρόταση αυτή έλαβε 36 ψήφους.

 Η δεύτερη, συνδυασμός περισσοτέρων προτάσεων, πρότεινε τη συνέχιση της απεργίας την Τετάρτη 2/10, όπως και την πρόσκήση σε νέα 48ωρη απεργία τη Δευτέρα και την Τρίτη, 7-8/10, καθώς και τη σύγκλιση ΓΣ την Τρίτη,

8 Οκτωβρίου, στις 10:30 π.μ.

 Υπερψηφίστηκε με 82 ψήφους η πρόταση αυτή.

 Καταγράφηκε μία λευκή ψήφος.

 Έκτακτη ΓΣ του ΕΣΔΕΠ  θα συγκληθεί την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013, στις 10:30 π.μ. σε αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής και με Η. Δ. που θα ανακοινωθεί.

 Μιχάλης Χρυσανθόπουλος