Αποφάσεις και ψηφίσματα ΓΣ του ΕΣΔΕΠ (8/10/2013)

Στη σημερινή Γ.Σ. (8/10) ήσαν παρόντες παρόντες 82 συνάδελφοι, βάση των υπογραφών στον κατάλογο. Αντικαταστάθηκε το προηγούμενο προεδρείο από τους συναδέλφους Ραπτάκη και Λιτσαρδάκη.

 1. Προτάχθηκε το θέμα για τη δίωξη μελών του προηγουμένου Δ.Σ. και εγκρίθηκε ως ψήφισμα τροποποιημένη πρόταση του κ. Πανταζή (45 ψήφοι) και απορρίφθηκε πρόταση των Χρυσανθόπουλου-Λιτσαρδάκη (8 ψήφοι).

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

 Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ/Α.Π.Θ. εκφράζει την κατάπληξή της για την ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελία Θεσσαλονίκης σε βάρος μελών του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. και του προέδρου του συλλόγου των διοικητικών υπαλλήλων με την κατηγορία της «διατάραξης της οικιακής ειρήνης», με αφορμή την παρέμβαση που έκαναν σε κοινή εκδήλωση που είχε διοργανώσει στις 8 Φεβρουαρίου 2012 η οργανωτική επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη του συμβουλίου διοίκησης και στην οποία παρευρίσκονταν τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και τα υποψήφια μέλη του συμβουλίου ιδρύματος του Α.Π.Θ. 

Σημειωτέον ότι η παρέμβαση για την οποία διώκονται οι συνάδελφοι είχε αποφασιστεί από τη Γ.Σ. του ΕΣΔΕΠ.

Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ με ομόφωνο ψήφισμά της δηλώνει ότι θεωρεί την έκφραση γνώμης ως αναφαίρετο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα κάθε πολίτη, που πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο. Κρίνει ως παντελώς αβάσιμη και άνευ αντικειμένου την ασκηθείσα δίωξη και επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να ποινικοποιούν την ελευθερία του λόγου, να καταλύουν την πολυφωνία στο χώρο του πανεπιστημίου, να προκαλούν φοβικά σύνδρομα και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας υποταγμένης κοινωνίας.

Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στη διωκόμενη συνδικαλιστική ηγεσία του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και του υποστηρικτικού προσωπικού του Α.Π.Θ. και καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να στηρίξει τον αγώνα της για την απόδειξη της αθωότητάς της.

 2. Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα «μεταπτυχιακά και δίδακτρα». Η πρόταση Τσιλιγκιρίδη (παρακάτω) εγκρίθηκε με 72 ψήφους και απορρίφθηκε η πρόταση Χρυσανθόπουλου με 3 και Μηλαπίδη με 1 ψήφο και 4 λευκές.

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ συζήτησε το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών και διατύπωσε την πλήρη αντίθεσή της στην επιβολή διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και στην σχετική απαράδεκτη απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Θεωρεί ότι δημόσια αγαθά, όπως η Παιδεία, η Υγεία ή η Πρόνοια πρέπει να προσφέρονται από την πολιτεία δωρεάν. 

Επίσης θεωρεί ότι η επιβολή διδάκτρων – τελών εγγραφής στα μεταπτυχιακά οδηγεί α) σε δραστικό περιορισμό και αποκλεισμούς της σπουδάζουσας νεολαίας, β) σε βαθμιαία συρρίκνωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΠΘ, και γ) στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου και επομένως την ακαδημαϊκή υποβάθμισή του. Πολύ περισσότερο στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης το μέτρο επιβολής διδάκτρων είναι και κοινωνικά ανάλγητο, καθώς πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ο ΕΣΔΕΠ δηλώνει ότι απαιτεί δημόσια χρηματοδότηση σε ύψος που να καλύπτει όλες τις ανάγκες και αυτών των μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ.

 3. Τέλος, η Γ.Σ. συζήτησε το θέμα της διαθεσιμότητας και υπερψήφισε πρόταση του συν. Τσιλιγκιρίδη με 54 ψήφους υπέρ, 2 κατά και μία λευκή. 

Διαφορετικά τοποθετήθηκαν και ψήφισαν οι συν. Λιτσαρδάκης και Χρυσανθόπουλος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

 Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ επαναλαμβάνει και στη σημερινή ΓΣ του ΕΣΔΕΠ την αντίθεσή της στο μέτρο της διαθεσιμότητας – απολύσεων. Είναι «μέτρο» που υπονομεύει τη λειτουργία των ΑΕΙ, τα οδηγεί στη διάλυση. 

Παραδίδει σημαντικές λειτουργίες των ιδρυμάτων σε ιδιωτικές εταιρείες, ενισχύει τα ποικίλα ιδιωτικά «εκπαιδευτήρια», σπρώχνει στην ανεργία σημαντικό μέρος του Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ. Για τους παραπάνω λόγους είμαστε αντίθετοι στην κατάρτιση και στην αποστολή στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας και καλούμε τις πρυτανικές αρχές να μη προχωρήσουν στην πράξη αυτή.

Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ καταγγέλλει την προσπάθεια τρομοκράτησης που επιχειρείται από την κυβέρνηση σε κάθε αντίσταση στην πολιτική της και καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ να αποκρούσει κάθε παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών. Καλεί τα συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα του ιδρύματος να υλοποιήσουν την απόφαση της Συγκλήτου, που αποτελεί και πρόταση πολλών Γ.Σ. Σχολών, και να υποβάλουν την παραίτησή τους, σε περίπτωση εισαγγελικής παρέμβασης και υλοποίησης της διαθεσιμότητας. 

Αναθέτει δε στο Δ.Σ. την άμεση σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. του συλλόγου, σε περίπτωση εισαγγελικής παρέμβασης. Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ δηλώνει τη συμπαράστασή της στο Διοικητικό – Επιστημονικό Προσωπικό (ΙΔΑΧ – μόνιμοι) με τον συνεχιζόμενο αγώνα του, για την απόσυρση του «μέτρου» της διαθεσιμότητας.

Ο ΕΣΔΕΠ καλεί τα μέλη ΔΕΠ, τους άλλους εργαζόμενους και τους φοιτητές να συμμετάσχουν στο αυριανό συλλαλητήριο που διοργανώνουν από κοινού οι σύλλογοι ΔΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ του ΑΠΘ και του ΠαΜακ ενάντια στη διαθεσιμότητα, με συγκέντρωση που θα αρχίσει στις 11:30 και διαδήλωση που θα ξεκινήσει στις 12:00 από το προαύλιο του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ.

Προκηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας 12:00 – 15:00 για διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στο συλλαλητήριο.

Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ καλεί σε νέα Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου για να επανεξετάσει τις εξελίξεις.