ΓΣ ΕΣΔΕΠ (16/10/2013): Ενημέρωση για διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων ΑΠΘ

Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Α.Π.Θ. ενημέρωσαν, δια του προέδρου τους, τη σημερινή Γ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. για τη νέα νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται οι ίδιοι να παράσχουν τα στοιχεία εκείνα από τον φάκελό τους, τα οποία θα οδηγήσουν στη διαθεσιμότητά τους, και μάλιστα επί ποινή απόλυσης.

 Επίσης, πληροφόρησαν τη Γ.Σ. ότι την Παρασκευή, 18/10, το μεσημέρι (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί) θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση-εκδήλωση διαμαρτυρίας στον χώρο της διοίκησης. Η Γ.Σ. δήλωσε ότι συμπαρίσταται και καλεί να μέλη της να πάρουν μέρος σε αυτή τη συγκέντρωση-εκδήλωση.

 Μιχάλης Χρυσανθόπουλος