Επιστολές της ΠΟΣΔΕΠ στους υπουργούς Παιδείας και Δικαιοσύνης για τη θέση σε αργία του Κ. Κάππα

Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1412&Itemid=47

Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1413&Itemid=47