Ακαδημαϊκή Παρέμβαση: Επιτάχυνση διαδικασιών

“Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση, αναγνωρίζει μεν τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η διοίκηση του Α.Π.Θ., θεωρεί ωστόσο ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στις αιτήσεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ και τις προκηρύξεις των θέσεων, καθώς και στις διαπιστωτικές πράξεις προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης όσων αποχωρούν”

 Για την Ακαδημαϊκή Παρέμβαση

 

Απ. I. Χατζητόλιος

Β. Καρακωστάνογλου